Chọn file hóa đơn cần kiểm tra

Chọn file hóa đơn: (*)
Lưu ý: Chỉ chọn file có phần mở rộng '.xml' hoặc '.zip'.
Mã Kiểm tra: (*)

Tên công ty và thông tin liên hệ.

© 2016 Giải pháp Einvoice phát triển bởi công ty Thái Sơn
Tel : 04.37545222 - Fax: 04.37545223